Supervisie

In mijn praktijk bied ik supervisie aan collega’s die in opleiding zijn tot Psychotherapeut, Psychiater, Klinisch Psycholoog en Gz-psycholoog. Ook collega’s die niet in opleiding zijn maar wel supervisie willen kunnen zich aanmelden.

Supervisie over Schematherapie
Wanneer de supervisie gaat over het geven van schematherapie, wordt het supervisiereglement van de Vereniging voor Schematherapie gevolgd. Dit reglement is in te zien op de website van de Vereniging voor Schematherapie.

Supervisie over persoonsgerichte (integratieve) psychotherapie
Deze supervisie is gericht op het geven van persoonsgerichte (integratieve) psychotherapie, waarbij ik met name werk met cliëntgerichte en psychodynamische elementen. Kijk voor meer informatie over integratieve psychotherapie op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Werkwijze
Bij interesse vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats waarin wordt stilgestaan bij de leerdoelen, de werkwijze en de wederzijdse verwachtingen. Wanneer we tot een mondelinge supervisie-overeenkomst komen, leggen we daarna de doelen en afspraken vast in een supervisiecontract. Tijdens de supervisie zullen we regelmatig evalueren en bijsturen wanneer nodig.

Kosten
Tarief individuele supervisie per sessie van 45 minuten: 105 euro.
Tarief groepssupervisie (2 personen) per sessie van 60 minuten: 140 euro.
No-show tarief (supervisie wordt minder dan 24 uur van tevoren afgezegd): 50 euro.

Een kennismakingsgesprek wordt niet in rekening gebracht wanneer na dit gesprek geen mondelinge supervisie-overeenkomst gesloten wordt. Wanneer de supervisie wel wordt vervolgd, zal het kennismakingsgesprek als eerste supervisiesessie in rekening worden gebracht.

Registraties als supervisor
Supervisor in het register van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).
Supervisor in het register van de Vereniging voor Schematherapie.