Privacy

Psychotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht en mogen niet zonder toestemming informatie van cliënten aan derden geven.
Het uitgebreide privacyreglement van de praktijk is hier in te zien.