Vergoeding

Praktijk Rosema heeft ervoor gekozen geen contract met zorgverzekeraars af te sluiten. Dit betekent dat u de behandeling zelf vooruit betaalt door maandelijks een bedrag te betalen voor het aantal gesprekken dat u die maand heeft gehad. Om een vergoeding voor (een deel van) uw behandeling te krijgen dient u de eindfactuur van de behandeling zelf in bij uw zorgverzekeraar.

De voordelen van het gebruik maken van niet-gecontracteerde zorg zijn onder andere:

  • U kiest zelf bij wie u hulp zoekt en bent daarvoor niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar.
  • Uw zorgverzekeraar heeft geen invloed op de soort behandeling die u krijgt.

De eindfactuur krijgt u aan het einde van de behandeling of na maximaal een jaar. De eindfactuur is gebaseerd op de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld voor de behandeling die u heeft ontvangen.

De tarieven van de Specialistische GGZ hangen af van de aard van uw klachten en de tijd die er is besteed aan de behandeling. Deze door de NZa vastgestelde tarieven zijn hier te vinden.
De tarieven van de Basis GGZ zijn afhankelijk van de ingeschatte duur van de behandeling. Deze door de NZa vastgestelde tarieven zijn hier te vinden.

Hoeveel van uw behandeling wordt vergoed?
Hoeveel vergoeding u krijgt voor een behandeling hangt af van de verzekeringspolis die u heeft. Over het algemeen geldt dat u bij een restitutiepolis een volledige vergoeding ontvangt voor de behandelkosten. Wanneer u een naturapolis heeft, zal uw zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoeden. Hoeveel dat is hangt af van de verzekeraar (meestal rond de 65 à 80 %). Informeer van tevoren dus goed bij uw verzekeraar hoeveel van de zorg vergoed wordt met het verzekeringspakket dat u heeft afgesloten! Ook kan dit reden zijn om uw verzekeringspolis aan te passen, of van verzekeraar te wisselen.

Eigen risico
Houd er rekening mee dat u als verzekerde een verplicht eigen risico heeft. Het eigen risico is tot en met 2021 vastgesteld op 385 euro per jaar.

Kosten onverzekerde zorg en zelfbetaling
Voor hulp bij klachten of problemen die niet onder de verzekerde zorg vallen (het zogenoemde OZP: Overig Zorg Product) betaalt u de kosten zelf. De maximumtarieven hiervoor zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook wanneer de klachten wel onder de verzekerde zorg vallen, maar u toch zelf wilt betalen kan dat.

Het tarief voor onverzekerde zorg en zelfbetaling is in mijn praktijk 98 euro per sessie (van 45 minuten).

Een afspraak te laat of niet afzeggen
Het kan voorkomen dat u een afspraak moet afzeggen. Graag hoor ik dat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van tevoren. Wanneer u een afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of helemaal niet afzegt, wordt er een ‘no-show’ tarief in rekening gebracht van 50 euro. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar en komt dus volledig voor eigen rekening.