Psychotherapie

Aanmelden
U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden. Na aanmelding zal ik in een telefoongesprek met u stilstaan bij uw reden van aanmelding. Wanneer wij een eerste afspraak maken vraag ik u mij van tevoren onderstaande gegevens te mailen. Deze gegevens zijn nodig om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen.

  • Kopie van de verwijsbrief van uw huisarts, met daarop de verwijzing voor GB-GGZ of SGGZ
  • Kopie van uw verzekeringspasje
  • BSN nummer
  • Kopie van uw legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)

Lees hier meer over de vergoeding van uw behandeling.

Intake
Na aanmelding zullen we in 1 of 2 intakegesprekken uitgebreider praten over uw klachten en/of problemen, over hoe deze zijn ontstaan, over u als persoon en over uw levensloop. Elk mens is immers anders en de context waarin problemen of klachten optreden zijn ook van belang bij het verhelpen hiervan. Na de intakefase stel ik in overleg met u een behandelplan op, waarin de doelen en de behandelmethode staan.

Behandeling
Hoewel ik uitga van behandelmethoden die bewezen effectief zijn, heb ik vooral oog voor het individu. Dit betekent dat ik elementen van verschillende behandelmethoden gebruik, wanneer dit passend is bij uw specifieke problematiek. Deze vorm van psychotherapie wordt integratieve psychotherapie genoemd. In mijn praktijk gebruik ik vooral elementen uit de cliëntgerichte- en psychodynamische psychotherapie. Daarnaast kan ik ook gebruik maken van klachtgerichte behandelmethoden, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. In het bijzonder maak ik in mijn werk gebruik van schematherapie.

Voor meer informatie over psychotherapie en de verschillende vormen van psychotherapie kijkt u hier, op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Voor uitgebreide informatie over schematherapie kijkt u hier, op de website van de Vereniging voor Schematherapie.

Evaluatie
Tijdens de behandeling zullen we regelmatig evalueren of we nog op de goede weg zitten en bijsturen wanneer nodig. Aan het einde van de behandeling vindt er een eindevaluatie plaats. Op verschillende momenten tijdens de behandeling zal bij het evalueren gebruik worden gemaakt van vragenlijsten (conform de eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit).